c . m a n k | c . m a n k @ y m a i l . c o m

H A S E N  |  R A B B I T S  # D Ü R E R   # P O L K E

W e r k s e r i e  |  A r t e d i t i o n


c.mank - Dürer Hase #1 | Dürer Rabbit #1

c.mank - Dürer Hase #2 | Dürer Rabbit #2

c.mank - Dürer Hase #3 | Dürer Rabbit #3

c.mank - Dürer Hase #4 | Dürer Rabbit #4

c.mank - Dürer Hase #5 | Dürer Rabbit #5

c.mank - Dürer Hase #6 | Dürer Rabbit #6

c.mank - Dürer Hase #7 | Dürer Rabbit #7

c.mank - Dürer Hase #8 | Dürer Rabbit #8

c.mank - Dürer Hase #9 | Dürer Rabbit #9

c.mank - Dürer Hase #10 | Dürer Rabbit #10